ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ!


ЕДИН ПРИЯТЕН БЪЛГАРСКИ САЙТ


 

 
 
 
 
Влез, моля!


 
 
 
Няколко нови стихотворения
 
  Моята Бяла Симфония
 продължава

 
 
Tales about Logic

Интересно за четене и разглеждане,
 Пътеписи и снимки от цял свят

 
 
 

 
 
Приказки за картините на Алиса

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  1.Вселената е такава, каквато вярваме, че е.
 2.Не всички Чудеса могат да се купят с пари. Някои са безплатни.
  3.Най-лесният начин да обезоръжиш Някой, е да си негов приятел. 05.10.2023 г.
 4.Във Вселената не същестува Хаос. Всеки Квант си знае мястото.
  5.Красотата не се подчинява на стандарти!
 

 
 
 

 
 
 
 

 

45484