Човек е предвиден
да бъде щастлив
в тоз свят
красив.

Иначе няма полза
голяма
от тоз
свят красив.

Затуй живейте,
и да живейте
умейте...