1. Логиката - това е Всичко, което е Вътре в Нас и Около Нас. (ле лее, но това е като  Океан, в който ние сме Капки)

 

2. Що е - Времето? За някои хора това е права линия, по която те преминават от раждането до последния си край. За някои хора това е почти плътно пространство, в чиито точки се намират те, в зависимост от замислите си и в зависимост от Логиката.

 

3. Що е щастие? Това ще кажеш ти.

 

4. Що е Алчността? - Състояние на хората без души.

 

5. Тъгата знаем какво е.

 

6. И Отчаяние знаем какво е.

 

7. А какво е ... – Радост? ...