Логиката, Времето и Хората

 

Веднъж Логиката и Времето решили да отидат при хората.

Но преди това доста поразмислили:

Те познават ли ме? – се обърнала Тя към Времето.

Не знам, но за мене почти никой не мисли. Тежки времена настанаха, - въздъхнало Времето – При кой ли да отидем. Ето там има много хора, и стари, и млади.

По какво се различават старите от младите? – попитала Логиката.

Едните са живели по-дълго време, поне така мислят – отговорило Времето.

И какво, по-умни ли са? Имат повече логика ли? – попитала Логиката.

Здравей, старче! – извикала тя на наблизо минаващия човек.

Защо ме обиждате – бил изненадващия отговор.

Това момче не е старец – казало Времето – ще му трябват още 70-80 години, за да стане такъв.

А какво ще прави през тези години? - Попитала Тя.

Ще живее като другите.

Ле-леее, добре че не съм човек – помислила си Логиката и уплашено се притиснала до Времето.