Asya Rupenyan     asya.rupenyan@gmail.com                            Tue, Sep 18, 8:23 AM

to Vanio

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 

 

 

Ваньо, при мен от три дни идва един стършел, понеже прозорците на стаята са по цял ден отворени.

Най-напред влетя, разгледа всичко и мен, най-подробно и търпеливо. Особено мен – разгледа ме отгоре до долу. Не си отиде.

И първата нощ се скри, залепен на найлоновото перде зад плътното перде. Аз не можах да го открия и цяла нощ спах на светнато. 

На другия ден през деня се отлепи от там, поразходи се и пак започна да изследва стаята. И като счете за необходимо, към 3,30 часа след обяд отлетя.

Прозорците и вратата си стояха отворени.

Тази нощ спах на тъмно, но се събудих внезапно към 12,30 часа и чух изръмжаване зад пердето и силен тласък на стършела. Помислих, че иска да ме ужили и скочих.

Пуснах си радиото и се сетих за сайта и за тебе. Писах ти към 1 часа. 

И тогава със същото бръмчене се появи една миризливка на найлоновото перде зад компютъра и аз я хванах и пуснах навън.

Успокоих се доста, загасих тока и си казах - каквото ще да става, не трябва да обиждам мислено стършела - и заспах...

 

та така