Що е Логика, Време, Алчност ...?
1. Приказка за Логиката
2. Логиката и Морето
3. Логиката и Тъгата
4. Логиката и Лъжците
5. Логиката и Алчността
6. Логиката, Времето и Хората
7. Логиката и Алчността - пак
8. Логиката и Жълтия Чайник
9. Логиката и Звездите
10. Логиката и Хаосът
11. Логиката и Слънцето
12. Логиката и Боровинките
Приказки от Ася